De Lindenberg

Natuurreservaat De Borkeld

  • 700 hectare groot
  • Diverse flora en fauna
  • Wandel- en fietspaden

Natuurreservaat De Borkeld

Natuurreservaat De Borkeld strekt zich uit tussen de plaatsen Holten, Markelo en Rijssen. Dit Natuurgebied is met 700 hectare zeker net zo mooi als de Holterberg. De Borkeld bestaat uit jong en oud bos, uitgestrekte heidevelden, leemkuilen, akkers, graslanden en zelfs voor een klein gedeelte uit hoogveen. Het bos is tussen 1920 en 1940 aangeplant. Hier ligt ook het grootste jeneverbesveld van Nederland. Het terrein is glooiend: de hoogste top, de Friezenberg, ligt op veertig meter. Het laagste punt op dertien meter boven NAP. Aan de rand van dit natuurgebied, nabij ons vakantiepark nabij Deventer, bevindt zich een informatiecentrum van IVN. Door Staatsbosbeheer zijn prachtige, met paaltjes gemarkeerde, wandelroutes uitgezet. Ook de fietsknooppuntenroutes gaan door dit unieke gebied.

Geschiedenis

De Borkeld is ook archeologisch gezien van grote waarde. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 12.000 jaar geleden hier al jagers/verzamelaars actief waren. Er zijn diverse bewijzen door hen achtergelaten in de vorm van stenen bijlen, huidenschrapers en andere diverse werktuigen. De gevonden grafheuvels en nederzettingsplaatsen stammen uit de prehistorie, ze zijn tussen de 4.000 en 6.000 jaar oud. In 1997 zijn door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek een tiental grafheuvels gerestaureerd en in originele staat hersteld.

De leemkuilen in het gebied zijn ontstaan door leemwinning voor het maken van baksteen. Ze zijn vijf of meer meters diep, en door deze uitzonderlijke omstandigheden zijn er bijzondere planten gaan groeien. Al in de 18e eeuw was hier een 'pannenbakkerij' gevestigd welks producten in Twente zeer in trek waren.

Borkeld